Temas

Uso de elementos comúns en estado de alerta sanitaria

24/03/2020 · Derechos y obligaciones de los propietarios

Estado de alarma por alerta sanitaria.

O Real Decreto que declara o estado de alarma prohíbe a circulación por vías e espazos públicos sen razón xustificada.

As zonas comúns do edificio son espazos privados de uso común, aos que, de principio e literalmente, non afecta esta prohibición xeral.

Os equipamentos e actividades que si quedan expresamente suspendidas son as reunións, e os locais onde se poden levar a cabo, o uso das piscinas e dos parques infantís.

En todo caso, e coa finalidade de que as medidas de confinamento decretadas no estado de alarma teñan a súa maior eficacia, haberá de reducirse ao imprescindible o uso das zonas comúns para minimizar as posibilidades de contaxio.

-         Manter a distancia con outras persoas, mínimo 1,5 metros.

-         Usar o ascensor o mínimo posible, e de forma individual.

-         Manter ao máximo a limpeza e hixiene nas zonas comúns, evitando tocar coas mans.

-         Manterse dentro da propia vivenda todo o tempo posible.

-         Respectar as medidas de illamento e corentena en caso de estar contaxiado.

A colaboración veciñal sempre foi importante, pero nesta situación excepcional é imprescindible.

¡Compártelo!

Contacte con nosotros

Nuestra especialidad es la administración y asesoramiento jurídico a comunidades de propietarios, defender sus derechos e intereses.